Medisch onderzoeken bij DocLine

Soms is er aanvullend onderzoek nodig om vast te stellen wat de oorzaak van jouw klachten zijn. Dat noemen we diagnostische onderzoek. Gelukkig hoef je voor deze onderzoeken niet altijd naar het ziekenhuis. In de huisartsenpraktijk van DocLine voeren de huisartsen zelf een aantal van deze onderzoeken uit. Zo is de zorg die jij nodig hebt altijd dichtbij.

Voor welke onderzoeken kun je bij de huisartsen van DocLine terecht?

Als uit een afspraak blijkt dat de huisarts meer informatie nodig heeft om je gezondheidsklachten op te lossen, vindt er mogelijk vervolgonderzoek plaats. Voorbeelden van onderzoeken waarbij je bij DocLine terecht kunt zijn: bloedonderzoek, urineonderzoek, een longfunctietest of teledermatologie.

De onderzoeken waarvoor je op de DocLine-praktijk terecht kunt verschillen per locatie.

DocLine Utrecht: bloedonderzoek, urineonderzoek, longfunctietest, teledermatologie.

DocLine Arnhem: bloedonderzoek, urineonderzoek, longfunctietest, teledermatologie, 24-uurs bloeddrukmeting, doppleronderzoek, CRP-sneltest.

Bloedonderzoek bij huisarts

Je bloed bevat veel medische informatie die je huisarts helpt om het onderzoek te versterken. De huisarts verwijst je hiervoor door naar een prikpost (Saltro) waar je terechtkunt voor het bloedprikken. De huisarts doet onderzoek met deze bloedafname om zo een diagnose te stellen.

Urineonderzoek bij huisarts

Bij een mogelijke blaasontsteking kun je bij de huisartsen van DocLine een urineonderzoek laten uitvoeren. Onze zorgverleners geven je instructies over hoe je het urineonderzoek uitvoert en hoe laat je je urine bij de huisartsenpraktijk kunt inleveren. Vergeet niet om je legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen.

Longfunctietest bij huisarts

Met een longfunctietest - ook wel spirometrie genoemd- wordt de inhoud van je longen getest met een blaastest. De huisarts onderzoekt zo of je misschien astma of een vernauwing in je luchtwegen hebt. Vaak voert de praktijkondersteuner de test uit in de huisartsenpraktijk. Maar je kunt ook doorverwezen worden naar het ziekenhuis of laboratorium.

Teledermatologie

Heb je last van een huidproblemen? Met teledermatologie maakt de huisarts een foto van jouw huidprobleem en verstuurt deze via een beveiligde verbinding naar een dermatoloog in het ziekenhuis. De dermatoloog onderzoekt vervolgens deze foto’s en deelt na een paar dagen de uitslag van dit dermatologische onderzoek met je huisarts.

24-uurs bloeddrukmeting via de huisarts

Het kan nodig zijn om je bloeddruk voor langere tijd te meten. Met een 24-uur bloeddrukmeting wordt je bloeddruk ‘s avonds en overdag meerdere keren per uur gemeten. Dit geeft een goed beeld van het verloop van je bloeddruk. Je krijgt hiervoor van de huisarts een speciale band met bloeddrukmeter mee.

Doppleronderzoek in de huisartsenpraktijk

Een doppleronderzoek (vaatonderzoek) geeft de huisarts een goed beeld van de bloedstroom in de vaten of (slag)aders in je armen of benen. Met behulp van geluidsgolven en een bloeddrukmeting wordt de bloedstroom onderzocht. Vaak voert de praktijkondersteuner de test uit in de huisartsenpraktijk. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 

CRP-sneltest

Om te onderzoeken of er mogelijk een ontsteking in je lichaam is, test de huisarts de CRP-waarde (een eiwit) in het bloed. Hiervoor wordt een vingerprik gebruikt. Al binnen een paar minuten weet je of deze waarde mogelijk te hoog is of niet. Zo heb je snel meer duidelijkheid.

Worden de kosten voor aanvullende medisch onderzoeken vergoed?

De kosten voor aanvullend medisch onderzoek bij de huisarts worden niet altijd vergoed. Sommige kosten voor diagnostische onderzoeken gaan van je eigen risico af. Heb je nog niet het volledige bedrag van je eigen risico opgemaakt? Dan betaal je voor deze onderzoeken eigen risico. Voor meer informatie hierover kun je het best contact opnemen met je verzekeraar.