Empty
Click + to add content

Veelgestelde vragen

Kosten en declaraties huisartsenzorg

De reguliere huisartsenzorg wordt altijd volledig vergoed door de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen dus niet onder je eigen risico. Reguliere huisartsenzorg zijn chats via de Gezond app, telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners die bij ons werkzaam zijn.
Een deel van de zorgkosten betaal je zelf, want die vallen onder het eigen risico. Onder andere extra onderzoek, verwijzingen en medicijnen via de huisarts vallen onder het eigen risico. Dat betekent dat je deze kosten aan je zorgverzekeraar betaalt, tenzij je het limiet van je eigen risico al hebt bereikt. Het is aan jou om je eigen risico in de gaten te houden.

Voorbeelden van zorg die onder het eigen risico vallen:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • bloedafname en -onderzoek;
  • alle kweken die worden afgenomen;
  • onderzoeken in het ziekenhuis (zoals röntgenfoto en echo);
  • bezoek aan een specialist in het ziekenhuis;
  • bezoek aan een instelling voor psychologische hulp.
Wil je weten of bepaalde zorg van DocLine onder het eigen risico valt? Dat kun je altijd vragen via de app.

Alles wat DocLine en Gezond.nl bij jouw zorgverzekeraar declareren (en jouw zorgverzekeraar betaalt), vind je op het declaratieoverzicht onder de naam Arts en Zorg BV. Alles wat je zelf betaalt en onder het eigen risico valt kan ook onder de naam Arts en Zorg Groep BV staan op het declaratieoverzicht, of onder de naam van de betreffende zorgverlener.

Heb je nog meer vragen over jouw declaratieoverzicht? Stel ze via de app.