Empty
Click + to add content

Veelgestelde vragen

Klachten over DocLine

Als je ontevreden bent over DocLine, dan horen wij dat graag want we streven naar verbetering. Een klacht over DocLine of een van onze medewerkers kun je op meerdere manieren indienen:
  • Dien je klacht in via het klachtenformulier op onze website . We handelen je klacht zorgvuldig af. De praktijk- of regiomanager neemt contact met je op en bespreekt samen met jou de mogelijkheden.
  • Je kan ook zelf contact opnemen met de desbetreffende zorgverlener om de klacht samen te proberen op te lossen
Als je er samen met ons niet uitkomt, kan de klacht worden besproken met een onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij jouw klacht, maar kan je ook informeren over de klachtenprocedure, vragen beantwoorden of je begeleiden bij een schriftelijke klacht.

Mocht dat ook geen oplossing bieden, dan kan je een uitspraak over jouw klachten vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van deze commissie is bindend. Meer informatie hierover vind je op de site van de SKGE.