Empty
Click + to add content

online psycholoog via docline

psychische zorg via het internet

Als je psychische klachten ervaart, zoals somberheid of stress, kun je daarmee terecht bij onze huisartsen. Plan hiervoor een telefonische of videoafspraak in. Hier valt ook hulp bij het stoppen van roken onder.

In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met jouw klachten. Daarnaast kan de huisarts je ook doorverwijzen naar een POH-GGZ. POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ werkt bij de huisarts en is specifiek opgeleid in het laagdrempelig ondersteunen van patiënten met psychische klachten.

bij docline kun je terecht voor:

meer over docline