Empty
Click + to add content

Chronische zorg van DocLine

Zorgprogramma’s via onze huisartsen

Bij DocLine kun je terecht voor zorgprogramma’s als je een chronische aandoening hebt. Een zorgprogramma bestaat uit onderzoek (diagnostiek), behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. Wij stellen strenge kwaliteitseisen aan onze zorgprogramma’s, die voldoen aan de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Ook onze zorgprogramma’s richten we zo digitaal mogelijk in.

DocLine biedt de volgende zorgprogramma’s aan:

  • Astma en COPD
  • Diabetes
  • Hart- en vaatziekte

Lees hieronder wat deze programma’s voor chronische zorg precies inhouden.

Zorgprogramma astma en COPD

Bij het zorgprogramma Astma en COPD is het belangrijkste doel om (verdere) beschadigingen aan de longen te voorkomen. Met controles houden we je klachten in de gaten en wordt er eventueel een longfunctietest afgenomen.

Zorgprogramma diabetes

Als je diabetes hebt, willen we voorkomen dat je suikergehalte schade aan je lichaam aanbrengt. In dit zorgprogramma vinden meerdere controles en eventueel aanvullende onderzoeken plaats per jaar. Zo houden we je diabetes en bloedsuikerwaardes onder controle.

Zorgprogramma hart- en vaatziekte

Het zorgprogramma hart- en vaatziekte, ook wel cardiovasculair risicomanagement (CVRM) genoemd, is opgezet voor mensen met een chronische aandoening aan het hart of bloedvaten. Heb je een verhoogd risico op hart- of vaatproblemen? Dan kun je ook deelnemen aan dit programma. Samen met de huisarts kijken jullie waar de risico’s liggen en welke wijzigingen in leefstijl of medicatie nodig zijn om een risico op hart- en vaatproblemen het beste te beheersen.

Bij DocLine kun je terecht voor:

Meer over DocLine